هدیه خرید چی هست؟

هدیه خرید شامل موارد مختلف می تواند باشد از جمله دادن یک محصول رایگان روی محصول خریداری شده تا خرید یکی بخر دو تا ببر و مواردی از این قبیل…اما هر هدیه خرید جایگاه و تاریخ خاص خود را دارد که در زمان خودش اعلام خواهد شد.