بن یا کوپن خرید؟

بن خرید همان طور که از اسمش معلوم یک کوپن در تاریخ خاص است که مثلا به مقدار 100,000 تومان از محصولات ما می توانید کالا دریافت کنید یا یک کوپن تخفیف خواهد بود و کلا با توجه به شرایط خربد و میزان خرید شما می تواند کوپن با ارزش بیشتر یا کمتر اعلام شود.